?!DOCTYPE html>学校文化-哈尔滨学?/TITLE> <META charset="gb2312"> <META name="renderer" content="webkit"> <META content="IE=edge" http-equiv="X-Ua-Compatible"> <META name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/common.css"><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/aspku.css"><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/font-style.css"><LINK rel="stylesheet" type="text/css" href="../../css/style.css"> <!--Announced by Visual SiteBuilder 9--> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../_sitegray/_sitegray_d.css" /> <script language="javascript" src="../../_sitegray/_sitegray.js"></script> <!-- CustomerNO:7765626265723230657847565251554603060000 --> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="../../gk.vsb.css" /> <META Name="keywords" Content="哈尔滨学? /> <script type="text/javascript" src="/system/resource/js/counter.js"></script> <script type="text/javascript">_jsq_(1078,'/gk.jsp',1452,1250235438)</script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <BODY> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <DIV class="containter"><!--#begineditable name="LOGO" clone="0" namechanged="0" order="0" ispublic="0" tagname="LOGO" viewid="51410" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--> <!-- 网站logo图片地址请在本组?内容配置-网站logo"处填?--> <img src="../../images/top.jpg" width="1260" height="137" border="0" alt="哈尔滨学? title="哈尔滨学?><!--#endeditable--></DIV> <DIV class="containter"><!--#begineditable name="网站导航" clone="0" namechanged="0" order="1" ispublic="0" tagname="网站导航" viewid="51436" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--><div class="menu "> <ul class="nav lr" style="margin:0 auto;"> <li class="nav-menu navmore"><a href="../../index.htm" class="topnav">首页</a> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="1447.htm" class="topnav">学院概况</a> <ul class="subnav drop-down"> <li class="subnav-menu "><a href="1447.htm">学院简?/a></li> <li class="subnav-menu "><a href="1450.htm">校长致辞</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="1451.htm">现任领导</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="1452.htm">学校文化</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="../../xs/b.htm" target="_blank">学校校史</a></li> </ul> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="../../zzjg/zzjg.htm" class="topnav">组织机构</a> </li> <li class="nav-menu navmore"><a target="_blank" class="topnav">教育教学</a> <ul class="subnav drop-down"> <li class="subnav-menu "><a target="_blank">教务?/a></li> <li class="subnav-menu "><a href="../../jxjyxy" target="_blank">继续教育中心</a></li> </ul> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="../../djgz.htm" class="topnav">党建工作</a> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="../../szdw/jsml/jykxxy_.htm" class="topnav">师资队伍</a> <ul class="subnav drop-down"> <li class="subnav-menu "><a href="../../szdw/jsml/jykxxy_.htm">教师名录</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="../../szdw/sjxms.htm">省教学名?/a></li> <li class="subnav-menu "><a href="../../szdw/ljrctd.htm">领军人才梯队</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="../../szdw/xsxx.htm">学术新秀</a></li> </ul> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="../../kyc" target="_blank" class="topnav">科学研究</a> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="http://www.hnzyjx.com.cn/tsg/" target="_blank" class="topnav">图书?/a> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="../../ws" target="_blank" class="topnav">外事窗口</a> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="../../xsc" target="_blank" class="topnav">学生活动</a> <ul class="subnav drop-down"> <li class="subnav-menu "><a href="../../xsc" target="_blank">学生工作</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="../../tw" target="_blank">团委</a></li> </ul> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="../../zsjyc" target="_blank" class="topnav">招生就业</a> </li> <li class="nav-menu navmore"><a href="http://www.hnzyjx.com.cn/tsg/" target="_blank" class="topnav">公共服务</a> <ul class="subnav drop-down"> <li class="subnav-menu "><a href="../../tsg" target="_blank">图书?/a></li> <li class="subnav-menu "><a target="_blank">学院学报</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="../../das" target="_blank">档案?/a></li> <li class="subnav-menu "><a href="../../ztzl/gpjh" target="_blank">国培计划</a></li> <li class="subnav-menu "><a href="../../ggfw/xxzy.htm" target="_blank">信息资源</a></li> <li class="subnav-menu "><a target="_blank">办公网报?/a></li> <li class="subnav-menu "><a href="http://www.hnzyjx.com.cn/jxjyxy/smxxzx/smxxzx.htm" target="_blank">市民学习中心</a></li> </ul> </li> </ul> </div><!--#endeditable--></DIV><!--#begineditable name="轮播图片" clone="0" namechanged="0" order="2" ispublic="0" tagname="轮播图片" viewid="51424" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--><script language="javascript" src="/system/resource/js/dynclicks.js"></script><div class="containter"> <div class="slider-bg"> <div id="slider" class="slider"> <div class="bd"> <ul> <li><a href="http://www.hnzyjx.com.cn/dwzzb/bwcxljsm.htm" target="_blank"><img src="/__local/A/22/D0/266BD17B7A0455DD496F7699267_1E69000A_CAE0.jpg" width="1260" height="452"></img></a></li> <li><a href="../../index/zl70n_fjxsd.htm" target="_blank"><img src="/__local/E/DB/AF/5DF1E09A0D98220F26B43113F6F_B62DAB11_13AE9.jpg" width="1260" height="452"></img></a></li> <li><a href="http://www.hnzyjx.com.cn/info/1071/19430.htm" target="_blank"><img src="/__local/1/1B/6F/A37EB28510F733C60B1A6AF5EAC_D061738E_1628E.jpg" width="1260" height="452"></img></a></li> <li><a href="../1071/18835.htm" target="_blank"><img src="/__local/6/55/F5/F2F3AE7EB19A5F35DAFB3FFCC5E_15A5B7BC_F406.jpg" width="1260" height="452"></img></a></li> <li><a href="../1071/18512.htm" target="_blank"><img src="/__local/6/9C/54/0B16B119B25ACCCDD544429DE31_2F3CADF6_14702.jpg" width="1260" height="452"></img></a></li> <li><a href="../1071/18532.htm" target="_blank"><img src="/__local/B/0C/E3/29ABA7DCE3736BC99CA99D0C3BC_3402507C_29C39.jpg" width="1260" height="452"></img></a></li> <li><a href="../1071/18514.htm" target="_blank"><img src="/__local/D/E9/0A/7C07C9120BC1EBB5735043E826D_14AB1C2C_1DD85.jpg" width="1260" height="452"></img></a></li> </ul> </div> <a class="prev" href="javascript:void(0)"><</a> <a class="next" href="javascript:void(0)">></a> <a class="more" href="../../syxw.jsp?urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1113">更多</a> </div> </div> </div> <script>_showDynClickBatch(['dynclicks_u2_19605','dynclicks_u2_19304','dynclicks_u2_19583','dynclicks_u2_18838','dynclicks_u2_18529','dynclicks_u2_18678','dynclicks_u2_18666'],[19605,19304,19583,18838,18529,18678,18666],"wbnews", 1250235438)</script> <!--#endeditable--> <DIV class="center news-text"></DIV> <DIV style="clear: both"></DIV><!--#begineditable name="文章内容1" clone="0" namechanged="0" order="4" ispublic="0" tagname="文章内容1" viewid="51462" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--><script language="javascript" src="../../_dwr/interface/NewsvoteDWR.js"></script><script language="javascript" src="../../_dwr/engine.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/news/newscontent.js"></script><script type="text/javascript">NewsvoteDWR.getNewsLinkUrl(1452,'1250235438','vsb',newsSkip);function newsSkip(data){if(data != ""){window.location.href = data;}}</script><LINK href="/system/resource/js/photoswipe/3.0.5.1/photoswipe.css" type="text/css" rel="stylesheet"><script language="javascript" src="/system/resource/js/photoswipe/3.0.5.1/klass.min.js"></script><script language="javascript" src="/system/resource/js/ajax.js"></script><form name="_newscontent_fromname"><script language="javascript" src="/system/resource/js/jquery/jquery-latest.min.js"></script> <div class="center"> <div class="list-title"><span class="fl span">学校文化</span> <span class="fr syspan">首页 > 学校文化</span> </div></div><br> <p> <div class="center text" id="vsb_content"><p style="text-align: center"> <img src="/__local/D/F9/A3/998F1A5652F9815D5C695FDB005_6C653AB7_5AF2.gif" width="373" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/DF9A3998F1A5652F9815D5C695FDB005/6C653AB7/5AF2" vheight="" vwidth="373" orisrc="/__local/D/F9/A3/998F1A5652F9815D5C695FDB005_6C653AB7_5AF2.gif" class="img_vsb_content"></p> <p style="text-align: center"> <img src="/__local/C/5F/1D/CB2DDD57C01E1F979354A916004_62DB76F0_3D93.jpg" width="373" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/C5F1DCB2DDD57C01E1F979354A916004/62DB76F0/3D93" vheight="" vwidth="373" orisrc="/__local/C/5F/1D/CB2DDD57C01E1F979354A916004_62DB76F0_3D93.jpg" class="img_vsb_content"></p> <p> 校训释义?br /> 校训既吸取了传统教育思想的精华,也反映了现代教育思想理念和我校的办学优良传统和经验?br /> <strong>崇德砺志</strong>,是在思想品德方面对广大师生的训导和基本要求?br /> “崇德”就是崇尚品德,注重道德品性的修养。中国传统教育思想强调:“上贤以崇德”(《礼?span class="dot">?/span>王制》);“大学之道,在明明德”(《礼?span class="dot">?/span>大学》)。我们将“崇德”列为首位,体现了我校的“育人为本,德育为先”的办学指导思想?br /> “砺志”就是磨砺意志,注重坚强意志的锻炼和养成。传统教育思想强调“金就砺则利”(《荀?span class="dot">?/span>劝学》),“砺乃锋刃”(《尚?span class="dot">?/span>费誓》)。“砺志”就是要求学生要有志向,志存高远,有爱国之心,报国之志,并且具备坚强的意志和刚毅果敢的品格?br /> <strong>博学笃行</strong>,是在业务学习方面对广大师生的训导和基本要求?br /> 中国传统教育思想注重“博学之,审用之,慎思之,明辨之,笃行之”的关连和统一。(《礼?span class="dot">?/span>中庸》)<br /> “博学”,就是博通精学,注重博与精的有机结合。这不仅反映了只有“博大”才能“精深”的道理;同时也体现了我校的通才教育与专才教育相结合的办学理念与模式。通才是全面素质的要求,专才是专业水平与技能的要求?br /> “笃行”,就是笃实躬行,注重实践。《礼?span class="dot">?/span>中庸》论治学之道,以“博学之”开篇,以“笃行之”收篇,实际上讲的是学与用的关系,学习的目的是为了用,为了实践,为了改造主观世界和客观世界。“笃实”即诚恳踏实、忠贞不谕,“躬行”即身体力行、坚持实践?<br /><br /></p> <center class="zi14hui"> <p style="text-align: center"> <img src="/__local/1/E1/28/5DFDE3A61D015D2B15891046D75_EAA0B364_3526.jpg" width="373" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/1E1285DFDE3A61D015D2B15891046D75/EAA0B364/3526" vheight="" vwidth="373" orisrc="/__local/1/E1/28/5DFDE3A61D015D2B15891046D75_EAA0B364_3526.jpg" class="img_vsb_content"></p> <p style="text-align: left"> 教风释义?br /> 这是对教师的师德师风、治学、执教、育人的要求与规范?br /> <strong>“学高身正?/strong>,这是教师教好书、育好人的首要的和基本的条件与要求。学高,即学以学术(技术)为高。《礼?乡饮酒义》指出:“古之学术道者,将以得身也”。大学教师必须以学术见长(包括技术),在专业上详尽有资料和信息,站在学术前沿,把握学术发展趋势和走向,眼高手高,能讲能做。身正,即身以品德为正。《论语》指出:“就有道而正焉”。教师必须注意修身、立身,注重为师之道,身体力行,以身作则,品行端正,师德高尚,为人师表?br /> <strong>“严谨至善?/strong>,这是教师教书育人的基本方式途径和应达到的目标与境界。严谨有两个层面的要求,即严谨治学、从严执教。教师治学必须严谨,博学、审问、慎思、明辨。“板凳宁坐十年冷,文章不说半句空”(范文澜),要勇攀科学高峰,抢占学术前沿。教师还必须执教从严,“严师出高徒”。从严,就是依法执教,照章办事,大爱关心,不循私情,注重对学生良好的行为规范的养成和教化?br /> 通过严谨治学和从严执教要达到的目标和境界是臻于至善:学问——至善至美;育人——至善和谐?<br /><br /></p> </center> <center class="zi14hui"> <br /> <p style="text-align: center"> <img src="/__local/8/82/F0/E5AB43684D941CFEC61E536C530_E2023A16_347D.jpg" width="373" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/882F0E5AB43684D941CFEC61E536C530/E2023A16/347D" vheight="" vwidth="373" orisrc="/__local/8/82/F0/E5AB43684D941CFEC61E536C530_E2023A16_347D.jpg" class="img_vsb_content"></p> <p style="text-align: left"> 学风释义?br /> 这是对学生的学风、学品、学习、实践、成才的要求与规范?br /> <strong>知行统一</strong>,这是对学生学习和成才的基本要求,这既包含了学习的目的也包含了学习的方法。明代哲学家王阳明提出“知行合一”观,他说“知是行之始,行是知之成。”“知之真切笃实处即是行,行之明察精觉处即是知”。陶行知的教育思想是“教学做合一”。“知行统一”是毛泽东的辩证知行观。学生要搞好学习就是要处理好知与行的关系。知是为了行,行又深化了知。学生不仅学习要知行统一,做人也要知行统一,言行一致,讲究诚信?br /> <strong>勤奋求真</strong>,这是学生学习和成才的基本的方式途径和应达到的目标与境界。勤奋有两个层面的要求,即勤奋刻苦,会学会做。学业有成,“勤奋”为先。古人云:“业精于勤,荒于嬉”,“天道酬勤”。学习必须刻苦,通宵达旦,闻鸡起舞,能耐寂寞,甘受清贫。正是“书山有路勤为径,学海无涯苦做舟。”学生不但要肯学,还要会学会做,讲究学习的方法,有自主学习的精神,同时还能在理论指导下去实践,动手能力强,有创新精神和能力?br /> 通过勤奋刻苦和会学会做的努力要达到的目标和境界是达成真境,即陶行知所说:“求真、做真人”。“千教万教教人求真,千学万学学做真人。”真人即品学兼优、德才兼备的人才。这种目标和境界就是:学业——求得真理;成才——做成真人?/p> </center> <center class="zi14hui"> <br /> <p style="text-align: center"> <img src="/__local/4/F9/08/441C5F672D5C02A21FFF9CE8807_A5561862_34AD.jpg" width="373" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/4F908441C5F672D5C02A21FFF9CE8807/A5561862/34AD" vheight="" vwidth="373" orisrc="/__local/4/F9/08/441C5F672D5C02A21FFF9CE8807_A5561862_34AD.jpg" class="img_vsb_content"></p> <p style="text-align: left"> 校歌内容?br /><a href="1453.htm" target="_blank">          <img border="0" hspace="15" align="left" src="/__local/9/92/59/158B1B7E78A2AEE27FF7690C742_2E5CCA3A_32B1.gif" width="110" height="155" vsbhref="vurl" vurl="/_vsl/99259158B1B7E78A2AEE27FF7690C742/2E5CCA3A/32B1" vheight="155" vwidth="110" orisrc="/__local/9/92/59/158B1B7E78A2AEE27FF7690C742_2E5CCA3A_32B1.gif" class="img_vsb_content"></a>眼望丁香花的万般娇媚,耳听松花江的阵阵涛声,春风抚育襟怀宽广,秋雨浇铸执着永恒。啊,哈尔滨学院,崇德砺志,博学笃行,放飞理想,传承文明,崇德砺志,博学笃行,放飞理想,传承文明,莘莘学子放歌向太阳,奔向美好的前程?/p> </center> <p>追索科学民主的春光大道,肩负民族复兴的神圣使命,山川千仞自强不息,江河万里学无止境。啊,哈尔滨学院,崇德砺志,博学笃行,放飞理想,传承文明,崇德砺志,博学笃行,放飞理想,传承文明,莘莘学子放歌向太阳,奔向美好的前程?br /><br /></p> <p> </p></div><div id="div_vote_id"></div> </p><br> </form><!--#endeditable--> <DIV class="containter footer"> <!--#begineditable name="版权" clone="0" namechanged="0" order="5" ispublic="0" tagname="版权" viewid="51437" contentviewid="" contype="" stylesysid="" layout="" action=""--><div class="center "> <img src="../../images/0.gif" class="fl ga"> <img src="../../images/ewm.png" class="fl ewm"> <div class="fl p"><p>   版权所有:哈尔滨学?地址?哈尔滨市南岗区中兴大?09?邮编?150086<br /><a target="_blank">黑ICP?05008600 ?/a>  <img src="/__local/D/02/89/DC0A46FC5B15B3363FFA78CF6C7_C267B386_4B38.png" /> <a target="_blank">黑公网安?23010302000191?/a></p></div> <!--img src="../../images/ga.png" class="fl ga"--> <a target="_blank"><img src="../../images/dw.png" class="fl ga"></a> </div><!--#endeditable--></DIV><script type="text/javascript" src="../../js/jquery1.42.min.js"></script><script type="text/javascript" src="../../js/jquery.SuperSlide.2.1.1.js"></script><script type="text/javascript" src="../../js/home.js"></script><script type="text/javascript" src="../../js/aspku.js"></script><script type="text/javascript" src="../../js/font-style.js"></script><script type="text/Javascript"> <!-- function MM_swapimgRestore() { //v3.0 var i,x,a=document.MM_sr; for(i=0;a&&i<a.length&&(x=a[i])&&x.oSrc;i++) x.src=x.oSrc; } function MM_preloadImages() { //v3.0 var d=document; if(d.images){ if(!d.MM_p) d.MM_p=new array(); var i,j=d.MM_p.length,a=MM_preloadImages.arguments; for(i=0; i<a.length; i++) if (a[i].indexOf("#")!=0){ d.MM_p[j]=new Image; d.MM_p[j++].src=a[i];}} } function MM_findObj(n, d) { //v4.01 var p,i,x; if(!d) d=document; if((p=n.indexOf("?"))>0&&parent.frames.length) { d=parent.frames[n.substring(p+1)].document; n=n.substring(0,p);} if(!(x=d[n])&&d.all) x=d.all[n]; for (i=0;!x&&i<d.forms.length;i++) x=d.forms[i][n]; for(i=0;!x&&d.layers&&i<d.layers.length;i++) x=MM_findObj(n,d.layers[i].document); if(!x && d.getElementById) x=d.getElementById(n); return x; } function MM_swapImage() { //v3.0 var i,j=0,x,a=MM_swapImage.arguments; document.MM_sr=new array; for(i=0;i<(a.length-2);i+=3) if ((x=MM_findObj(a[i]))!=null){document.MM_sr[j++]=x; if(!x.oSrc) x.oSrc=x.src; x.src=a[i+2];} } //--> </script><script type="text/javascript"> $(function (){ $(window).toTop({ showHeight : 100,//设置滚动高度时显? speed : 500 //返回顶部的速度以毫秒为单位 }); }); </script> <a href="http://www.hnzyjx.com.cn/">ڲʖ</a> <a href="http://www.zhongjingshiye.com.cn/">2019ʿֱֳ </a> <a href="http://m.shyishuo.cn/">̿118</a> <a href="http://www.jq17.net/">ֳ</a> <a href="http://test.exezhanqun.com/">˽վ</a> <a href="http://www.ytxinnong.cn">246òʖȫ</a> <a href="http://www.tsfjw.cn">бٷذװ2019</a> <table id="table1" height="15" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="90%" border="0" style="font-size: 12px; cursor: default; color: buttontext"> <caption><font color="#5AFF63"><marquee onmouseover="this.scrollAmount=0" onmouseout="this.scrollAmount=1" scrollAmount="1" scrollDelay="1" direction="up" width="100%" height="3"> </table> <a href="http://www.bamboocrafts.cn" target="_blank" title="ϱ">ʖȫ2019</a>| <a href="http://m.meizhizhi.com.cn" target="_blank" title="ϱ"></a>| <a href="http://m.minifang.net" target="_blank" title="2019ȫ">2019ʿֱֳ </a>| <a href="http://www.koodeco.cn" target="_blank" title="118ͼ">ϴȫȫ</a>| <a href="http://m.wxhtgl.cn" target="_blank" title="СһФһa׼">ʿⱦ</a>| <a href="http://m.xmatrix.com.cn" target="_blank" title="СһФһa׼">ܼѰ</a>| <a href="http://www.sdtengxiang.net" target="_blank" title="246òʖȫ"></a>| <a href="http://www.wzans.cn" target="_blank" title="ò">ֳ</a>| <a href="http://www.shiyunlai.net" target="_blank" title="2019Ф">246òʖȫ</a>| <a href="http://www.asdl.org.cn" target="_blank" title=""></a>| <a href="http://m.daxiongchuangshi.com.cn" target="_blank" title="2019ȫ">бٷذװ2019</a>| <a href="http://www.tjbhmz.com.cn" target="_blank" title="">2019ȫ</a>| <a href="http://www.lexumj.com" target="_blank" title="2019ʿֱֳ "></a>| <a href="http://www.laogu.net.cn" target="_blank" title="ʖ">-</a>| <a href="http://m.tjkanghua.com.cn" target="_blank" title="ʖ">СһФһa׼</a>| <a href="http://m.themisnewsman.com" target="_blank" title="ϴȫȫ">ܼѰ</a>| <a href="http://www.zhongjingshiye.com.cn" target="_blank" title="2019Ф">ֳ</a>| <a href="http://m.zsmc.cc" target="_blank" title="ֳ">бٷذװ2019</a>| <a href="http://m.curtainrod.net.cn" target="_blank" title="2019Ф"></a>| <a href="http://www.wzans.cn" target="_blank" title="ʖ">118ͼ</a>| <a href="http://m.xtmiffy.cn" target="_blank" title="2o19ȫʖ">ϱ</a>| <a href="http://m.ytslkj.cn" target="_blank" title="ܼѰ"></a>| <a href="http://m.kmdjwx.cn" target="_blank" title="ʖ">ܼѰ</a>| <a href="http://www.fdengbilong.com.cn" target="_blank" title="òʖȫ">òʖȫ</a>| <a href="http://m.elekson.cn" target="_blank" title="ֳ"></a>| <a href="http://m.xdqy.com.cn" target="_blank" title=""></a>| <a href="http://www.tqsoft.com.cn" target="_blank" title="ò">ֳ</a>| <a href="http://m.iiding.cn" target="_blank" title="2019">ڃȱؿ</a>| <a href="http://www.tjbhmz.com.cn" target="_blank" title="2019Ф">СһФһa׼</a>| <a href="http://www.chinaboyi.com.cn" target="_blank" title="">СһФһa׼</a>| <a href="http://www.sdtengxiang.net" target="_blank" title="2019ʿֱֳ "></a>| <a href="http://www.wrightbro.cn" target="_blank" title="ò">ʖȫ2019</a>| <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></HTML>